Ing. Vít Syrový: Tajomstvo výrobcov potravín alebo Ako sa vyznať v éčkach

Ing. Vít Syrový: Tajomstvo výrobcov potravín alebo Ako sa vyznať v éčkach

Galéria

PREDNÁŠKA JE ZRUŠENÁ z dôvodu malého počtu predaných vstupeniek.

Vstupenky je možné vrátiť pokladni Kina.

Medzinárodne uznávaný odborník prvýkrát na Slovensku!Prvá prednáška medzinárodne uznávaného odborníka z Českej republiky na Slovensku.

Na prednáške dostanete odpoveď ako minimalizovať príjem chemických škodlivín, ktoré sa vyskytujú v bežných potravinách. Prispeje k tomu, aby ste sa vyznali v tajomných označeniach, ktoré sú dnes často uvedené v zložení na obaloch výrobkov. Dozviete sa tiež, aké zdravotné riziká prinášajú mnohé z prídavných látok, ktoré sa nazývajú éčka. Dozviete sa, ako sa vyhnúť týmto rizikám a ktoré produkty je prospešné vo vlastnom záujme nakupovať. Zníženie príjmu chemických látok v potravinách môže zamedziť nielen vzniku zbytočných zdravotných problémov, ale pomôcť i k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu.

Ing. Vít Syrový vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, Fakultu potravinárskej a biochemickej technológie, študoval v Rakúsku. Pôvodne bol poradcom v oblasti potravinárskych výrobných technológií. Je autorom niekoľkých úspešných kníh. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý odborný poradca v naturterapii v Prahe. Organizuje domáce, zahraničné prednášky, školenia, kurzy pre vysoké, stredné školy, materské škôlky a materské kluby.

Dĺžka podujatia: 60 minút
Dátum lokálnej premiéry: 12. február 2019

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.