21/6/22 Stretnutie s históriou - Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.: VIERA A ZBOŽNOSŤ PÁLFFYOVCOV V RANOM NOVOVEKU

21/6/22 Stretnutie s históriou - Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.: VIERA A ZBOŽNOSŤ PÁLFFYOVCOV V RANOM NOVOVEKU

Galéria

Stretnutie s históriou

LETNÉ UTORKY V KAŠTIELI

Stretnutie s históriou

Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.

VIERA A ZBOŽNOSŤ PÁLFFYOVCOV V RANOM NOVOVEKU

Prednáška s historickou tematikou

vstup voľný

Dĺžka podujatia: 60 minút

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.