Knižnica

Knižnica

Knižnica sa nachádza v budove MCK
Záhorácka ulica č. 1919, na prízemí.

Kontakty:

034/772 20 91

kniznica@mckmalacky.sk

FB stránka:

MCK Malacky - Knižnica 

 

Výpožičné hodiny v mesiacoch júl a august:

Utorok 09.00 – 12.00 h 13.00 – 16.00 h

Streda 13.00 – 18.00 h

Štvrtok - Piatok 09.00 – 12.00 h 13.00 – 16.00 h

 

Prosím, dodržiavajte naše podmienky:

 

 

Výpožičné hodiny

Pondelok - Piatok (okrem stredy)
10:00 - 18:00

Streda
12:00 - 16:00

Sobota
09:00 - 12:00

 

Všeobecné informácie

 
Zápisné
 
dospelý 5.00 € / rok
dieťa, dôchodca,invalidný dôchodca, študent 2.50 € / rok

Oddelenia:

* Oddelenie literatúry pre dospelých
* Oddelenie literatúry pre deti a mládež
* Ľudova čitáreň - študovňa
* Počítačová študovňa
* Oddelenie regionálnej literatúry "Záhorácky kút"
* Bibliobox

 

Dokumenty na stiahnutie:

Knižničný poriadok

Internetový poriadok

Ochrana osobných údajov

Prihláška čitateľa do 15 rokov

Nové knihy 2018/1

Nové knihy 2018/2

Nové knihy 2018/3

Nové knihy 2019/1

Nové knihy 2019/2 - nákup a dary

Nové knihy 2020/1 - dary

Nové knihy 2020/2 - kúpa

Nové knihy 2020/3 - dary

Nové knihy 2020/4 - kúpa

Nové knihy 2020/5 - dary

Nové knihy 2020/6 - dary

 

Cenník

 

Online katalóg kníh

Začiatkom roka 2009 prešla knižnica na automatizovanú formu registrácie a výpožičiek. To znamená, že všetky úkony spojené s registráciou kníh, používateľov a výpožičiek sú vykonávané cez počítač prostredníctvom špeciálneho knižničného programu Advanced Rapid Library. Táto služba zahŕňa aj možnosť prezerania si spracovaného knižničného fondu cez internet (aj mimo knižnice). 
Výlučne na osobné požiadanie Vám aktivujeme prístup na kontrolu Vášho konta cez Internet pri registrácii, alebo na vyžiadanie osobne v knižnici. Po zadaní čísla preukazu a hesla v online katalógu si môžete skontrolovať vypožičané knihy, dátumy návratu, prípadné upomienky.

Online katalóg

 

NOVÉ KNIHY:

NÁKUP NOVÝCH KNÍH FPU 2019

Naši čitatelia sa už od jesene  nedočkavo vypytujú na knižné novinky. Využili sme, že Knižnica MCK – Malacky získala dotáciu aj v roku 2019  na zakúpenie nových kníh v hodnote 1.500,- €.. Pri výbere  sme sa riadili  dlhodobými požiadavkami čitateľov,  sériami a obľúbenými autormi, ktorých už v knižnici máme a postupne sme ich doplnili. Čitatelia, tak deti, ako aj dospelí, sa už môžu  tešiť na široké spektrum žánrov a tém, a to v krásnej i náučnej literatúre. Od nového roka 2020 si čitatelia môžu nájsť zakúpené knihy v regáli, kam umiesňujeme novinky. Regál budeme priebežne dopĺňať.

 Akvízícu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.   

Zoznam nových kníh nájdete v dokumentoch na stiahnutie

 

 

LITERÁRNA KUCHYŇA 2019

 

          

 

     V Knižnici – MCK Malacky prebieha  projekt „Literárna kuchyňa“, ktorého cieľom je podporiť čitateľskú gramotnosť detí a mládeže, zvýšiť ich záujem o knihy a čítanie, a to hlavne prostredníctvom besied so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi, vydavateľmi... Podujatia sú organizované, určené sú najmä žiakom základných škôl v Malackách a dopĺňajú ich aj ďalšie aktivity.

   Aj v roku 2019 knižnica pokračovala vo svojej Literárnej kuchyni: v marci sme uvarili svoju prvú jarnú kašu so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou, ktorá je milovníčkou psíkov a napísala sériu kníh o psíkovi Gordonovi. V apríli nás navštívila záhorácka spisovateľka poézie pre deti Zdenka Laciková a v máji k nám zavítala spisovateľka Kristína Mišovičová a jej detská knižná prvotina Decká z mesta sa (ne)vedia biť.V júni sme mali v našej knižnici až 3 besedy: najprv k nám zavítala obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová, potom sa u nás stretli spisovateľka Mária Štefánková a ilustrátorka Petra Štefanková a porozprávali sa s deťmi o tom, ako sa im spolupracuje pri tvorbe knižiek, a nakoniec prišla na besedu ešte Petra Štefanková. Jej návštevy sa nám pekne prepojili s výstavou jej obrázkov, ktorá práve v tom čase prebiehala v našej knižnici, takže malí návštevníci si mohli hneď na mieste pozrieť diela pani výtvarníčky, s ktorou sa rozprávali.

   Prázdninové obdobie preklenula Letná literárna kuchyňa: pre deti sme pripravili 4 podujatia vo forme zážitkových čítaní s divadelnými prvkami. V detskom oddelení sa čítali rozprávky ako Tri prasiatka, Hrnček var!, Smolíček Pacholíček, O kohútikovi a sliepočke a iné, po každej rozprávke nasledovalo malé divadielko s bábkami-maňuškami, po ktorom si deti aj s mamičkami či babičkami mohli bábky vlastnoručne vyskúšať – maňušky slávili úspech! Podujatia boli prístupné verejnosti.

   Vnašej Literárnej kuchyni  sme si umiesili aj jesenné dobroty: začiatok školského roku sme spestrili žiakom základnej školy návštevou literárneho promotéra Tibora Hujdiča alias Pána Mrkvičku, ktorý sa špecializuje na praktický prieskum detských kníh a na prezentovanie kvalitnej literatúry pre deti a mládež. V októbri sme privítali známeho moderátora a redaktora Dada Nagya, ktorého môžete poznať aj z rádia a  s deťmi urobil súťažný literárny kvíz s knižnými odmenami. V novembri nás navštívila Deniska Fulmeková a Andrea Kellö Žačoková, kde deťom predstavili novinku Super ženy, ktorá je o výnimočných slovenských známych i neznámych ženách. O recyklovaní sa deti mohli poučiť aj z knihy Zberný dvor, ktorú nám prišiel predstaviť sám autor Braňuško Jobus. Okrem čítania, si s deťmi aj zanôtil. A v poslednej, v decembrovej kuchyni sme uvarili študentom komiks. Ako vzniká komiks, nám prišli porozprávať ilustrátor Andrej Wsól a autor Martin Jurík.

   Podujatia Literárnej kuchyne počas školského roka sú organizované a zúčastňujú sa na nich žiaci a študenti škôl v Malackách, ale aj malackí škôlkari.

   Pod hlavičkou Literárnej kuchyne sa v našej knižnici konala aj Noc s Andersenom. Tému Andersen známy-neznámy sme malým kniho-spáčom priblížili prostredníctvom európskych rozprávok a rozprávkarov. Deti, ktoré v knižnici strávili noc, plnili vedomostné aj pohybové úlohy, skladali hlavolamy, kreslili svoje vymyslené krajiny, zakladali cestovné kancelárie, s ktorými sme cestovali po Európe,  vytvorili si svoju vlastnú knižku a, samozrejme, našli poklad v knižnici.

   Projekt Literárnej kuchyne sme využili aj v našom pravidelnom balíčku zážitkových čítaní, na ktorom si každoročne pochutnávajú žiaci základných a materských škôl z Malaciek, ale aj z okolitých obcí. Pani učiteľky aj deti už poznajú naše hravé a zároveň náučné interaktívne podujatia, ktorých základnou prísadou je vždy dobrá detská kniha.

Projekt Literárna kuchyňa podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

LITERÁRNE VEČERY S DENISOU FULMEKOVOU

Knižnica – MCK Malacky pripravila pre svojich priaznivcov aj pre širokú verejnosť v minulom roku tri podujatia v rámci cyklu Literárne večery s Denisou Fulmekovou.  V máji sme privítali režisérku, scenáristku a spisovateľku Marianu Čengel-Solčanskú, ktorá predstavila svoju novú knihu Generál M. R. Štefánik a pútavo rozprávala o tom, prečo nakoniec vznikla kniha a nie film, i to tom, aká bola jej cesta po stopách tohto veľkého muža. Úryvky z knihy zazneli v pôsobivom sugestívnom prednese herca Alfréda Swana. V júli sme mali česť hostiť súrodencov Katarínu Brychtovú, známu moderátorku, a Juraja Šebestu, ktorý okrem vedenia Mestskej knižnice v Bratislave píše aj knihy – jednu z nich prezentoval práve na tomto stretnutí. December priniesol do našej knižnice literárnu redaktorku Zuzanu Šeršeňovú a Viktora Suchého, ktorý v jednej osobe spája redaktora, kníhkupca i pedagóga. Na týchto literárno-umeleckých stretnutiach mali návštevníci možnosť nielen „naživo“ vidieť známe a zaujímavé osobnosti a vypočuť si ich nemenej zaujímavé rozprávanie, ale aj čo-to sa ich opýtať, kde-tu si kúpiť čerstvú knihu alebo získať autogram. Besedy moderovala pani spisovateľka Denisa Fulmeková, ktorá sa často a rada vracia do Malaciek, keďže vďaka svojim koreňom má k nim blízky vzťah. Preto sme aj cyklus podujatí zaštítili jej menom a jej osobnosťou. Napokon, aj výber hostí sme ponechali na ňu. Ako bonus si obecenstvo mohlo vychutnať vystúpenia hudobných hostí, ktorými v minulom roku boli Lýdia Novotná, skupina Geriatrio  v podaní Milan Tedla, Milan Belan a Ján Klimo a Ľubomír Müller. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Slávnostné otvorenie obnoveného interiéru oddelenia pre dospelých

Vo štvrtok 12.12.2019 o 18.00 hodine sme oficiálne otvorili naše dospelé oddelenie knižnice s obnoveným interiérom. Pozvanými hosťami boli Denisa Fulmeková, Zuzana Šeršeňová, Viktor Suchý a naši používatelia a čitatelia knižnice. Od roku 2006 knižnici patrí celé prízemie budovy MCK kde je vytvorené samostatné oddelenie pre dospelých, samostatné oddelenie pre deti a mládež, počítačový kútik pre verejnosť a oddelenie regionálnej literatúry - Záhorácky kút a Ľudovu čitáreň. V roku 2006 bolo celkovo vynovené interiérom - regálmi detské oddelenie a dospelé oddelenie bolo zriadené regálmi ešte z predchádzajúceho nábytkového vybavenia knižnice. Zhruba po 9 rokoch sme začali uvažovať, akým spôsobom by sme mohli obnoviť aj túto časť knižnice. V roku 2016 sme zažiadali o finančný príspevok z Fondu na podporu umenia a získali sme prostriedky na zakúpenie 32 regálov. V roku 2017 sme touto cestou získali 20 regálov. A tento rok sme zrealizovali tretiu etapu a zakúpili sme 30 regálov a časopisecký regál do detského oddelenia. Súčasne s umiestnením kníh do nových regálov sme vykonali reorganizáciu oddelenia pre dospelých – priestorovo sme oddelili beletriu od odbornej literatúry, čím sme zefektívnili väčšiu prehľadnosť umiestnených titulov. V troch etapách od r. 2016 sme nakúpili dokopy 82 novučičkých, krásnych knižničných regálov. Náš počin pokrstili šampanské, čaj a nechýbalo niečo dobré pod zub.

Názov projektu:

Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy I 2016
Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy II 2017
Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy III 2019

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

 

 

 

 

 

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.