Projekty 2015 a 2016

 Projekty MCK Malacky,
podporené dotáciou BSK v roku 2015 a 2016
a dotáciou FPU v roku 2016
 
BSK 2015
Múzeum Michala Tillnera zrealizovalo vďaka dotáciám z BSK štyri projekty
 
MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera vďaka grantom z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry zrealizovalo štyri projekty, ktoré obohatili činnosť múzea.
 
Nová výstava v Múzeu Michala Tillnera ukazuje Malacky počas druhej svetovej vojny
Návštevníci múzea si môžu pozrieť výstavu neznámych fotiek Malaciek z obdobia 1939 - 1945. Výstavu tvorí 35 zväčšených záberov, ktoré pochádzajú z archívu MCK Malacky a tiež zo súkromných archívov. Najzaujímavejšia je séria unikátnych desiatich fotiek, ktoré múzeum získalo v tomto roku. Ale aj zábery zo zachovaného amatérskeho filmového záznamu, či ďalšie neznáme pohľady na Malacky.
Výstava, ktorá bola otvorená 7. decembra 2015, bude v januári prístupná počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h a cez víkendy v čase od 14.00 do 17.00 h.
 
 
 
Nový historický zborník Malacky a okolie
Podľa tradície od roku 2008 vydáva múzeum na konci roka zborník Malacky a okolie, zostavený z textov o histórii mesta a okolitého regiónu, ktoré odzneli na pôde múzea v priebehu roka. Tohtoročný zborník má rozsah 190 strán a obsahuje osem príspevkov od siedmich autorov. Jeden príspevok sa týka archeologického výskumu, jeden stredoveku a zvyšné modernej doby. Najobsiahlejší text napísal Andrej Wsól, ktorý zhrnul z dostupných zdrojov informácie o Malačanoch, ktorí v období 1892 - 1946 emigrovali do Ameriky.
 
 
Dva príspevky k výskumu historického dedičstva
Múzeum už niekoľko rokov pracuje na digitalizácii kultúrneho dedičstva. Ide hlavne o skenovanie obrazových a textových dokumentov, fotodokumentovanie hmotného kultúrneho dedičstva (nehnuteľností i menších artefaktov), nahrávanie spomienok pamätníkov. Vďaka dotácii sa podarilo inovovať technické zariadenia a tiež zlepšiť podmienky archivácie digitálnych objektov.
Obsahom ďalšieho projektu bol tematický výskum v oblasti remesiel v Malackách v minulosti. Výskum, ktorého ťažiskom bol prieskum, digitalizácia priamo v archívoch a preklady historických dokumentov, prebiehal v posledných mesiacoch roka 2015 a bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. V budúcnosti plánuje múzeum výsledky tohto výskumu prezentovať vo forme knižnej publikácie.
 
Bratislavský samosprávny kraj podporil aj rozšírenie knižničného fondu
 
Záhorácky kút bohatší o 106 kníh
Oddelenie regionálnej literatúry nazvané Záhorácky kút, ktorý je súčasťou malackej knižnice v Mestskom centre kultúry Malacky (MCK), sa v tomto roku rozrástol o 106 kníh. Z toho 78 titulov bolo zakúpených z dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a ďalších 28 získala knižnica darom.
Záhorácky kút vznikol v roku 2010 s cieľom sústrediť všetky publikované diela záhoráckych autorov, monografie obcí, či odborné publikácie o osobnostiach tvoriacich a žijúcich na Záhorí. Toto oddelenie regionálnej literatúry sa priebežne dopĺňa o nové tituly.
Poďakovanie MCK za nové knihy patrí BSK a obciam okresu Malacky, Senica, Skalica, ako aj niektorým mestským častiam Bratislavy.
 
 
 
BSK podporil 8. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku
 
Bratislavský samosprávny kraj podporil finančnou dotáciou organizáciu tradičného malackého divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku. 
 
BSK 2016
 
 
FPU 2016
Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: